Stichting Urban Myth in Amsterdam, is een muziektheatergroep die zijn inspiratie haalt uit de niet westerse-canon. Urban Myth is per direct op zoek naar een PR-kracht voor onze grote zaal productie “CELIA!”. Deze muziektheaterproductie gaat op 16 februari 2019 in première in de Stadsschouwburg te Amsterdam (ITA). CELIA! is verkocht (20X) door Bos Theaterproducties en gaat tot half april 2019 op tour door Nederland.

Urban Myth zoekt, speciaal voor deze voorstelling, naar een ervaren kracht die deze grote zaal productie professioneel kan promoten en de kaartverkoop een boost kan geven.

Het gaat om freelance werkzaamheden waarbij de eerste maanden de belasting 4 tot 8 uur per week is en van november 2018 tot en met maart 2019 gemiddeld 16 uur per week. Vanaf januari 2019 wordt gerepeteerd en worden 20 voorstellingen gespeeld, waarvoor alle PR- en communicatiewerkzaamheden moeten zijn voorbereid en afgerond binnen de overeenkomst. De laatste voorstelling is op 18 april.

Werkzaamheden

• Het uitvoeren van PR- en communicatiewerkzaamheden ten behoeve van de voorstellingen “CELIA!” (20x). Hiervoor wordt vooraf een communicatieplan opgesteld (en overlegd).
• Het begeleiden van de vormgeving/productie van de noodzakelijke communicatiemiddelen (print, pers, beeld, online etc.), zodat deze beschikbaar zijn op elk gewenst moment.
• Ontwikkelen en afstemmen van communicatieactiviteiten met de betrokken acteurs, artiesten, muzikanten, theaters en andere relevante belanghebbenden.
• Het bewaken dat deze werkzaamheden binnen de begrote PR – en communicatiebudgetten blijven; dat de communicatiemiddelen binnen de artistieke richtlijnen blijven en voldoen aan eisen van de subsidiënten.
• Het constant actualiseren van de website van Urban Myth voor deze productie.
• Het constant actualiseren van de social media van Urban Myth voor deze productie.
• Het benaderen van de pers en diverse doelgroepen voor contact en interviews met de cast, de regisseur, schrijvers of andere free publicity mogelijkheden.
• Het contact onderhouden met theaters, uitgeverijen, evenementenbureaus, vormgevers in naam van de opdrachtgever.
• Het beheren van de merchandise, gastenlijst, vrij- en productiekaarten tijdens de tour.
• Het beheren/beantwoorden van de e-mails via publiciteit@urbanmyth.nl.
• Het vooraf opstellen van een planning van contactmomenten met het team van UM. Je informeert UM wekelijks over de voortgang rondom de PR van de voorstellingen in relatie tot de kaartverkoop.


Wat verwacht Urban Myth van jou?

– Ervaring met PR- werkzaamheden voor (muziek)theaterproducties.- Een groot netwerk, relevant voor deze werkzaamheden. Te denken valt aan zowel pers en mediabedrijven als vormgevers etc.

– Een inspanningsverplichting om naar eigen inzicht en vermogen de doelstelling van de opdracht te bereiken en de overeengekomen kennis en vaardigheden op het gebied van PR en communicatie in te zetten. UM kan wel instructies geven omtrent het beoogde (artistieke) doel van de opdracht, echter niet over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

– Dat je de werkzaamheden zelfstandig indeelt en naar eigen inzicht uitvoert, zodat je partners en leveranciers tevreden zijn en de reputatie van Urban Myth wordt gewaarborgd.

– Dit geldt ook voor de werktijden; deze zijn in principe naar eigen inzicht in te delen, met dien verstande dat de aard van de opdracht met zich mee kan brengen, dat je op een bepaald tijdstip ergens wordt verwacht en dat er minimaal 8 uur per week ten kantore van Urban Myth wordt gewerkt.

– Dat je enthousiast bent over het werken in een klein team om samen een fantastisch resultaat neer te zetten.

– Dat je communicatief, sociaal- en rekenvaardig bent en flexibel aangaande je werktijden.

– Dat je handelt conform de VPRA-gedragscode en VPRA Algemene Voorwaarden.


Urban Myth biedt jou?

– Een klein, maar enthousiast team van medewerkers dat zich inzet om samen belangwekkende, noodzakelijke en mooie voorstellingen te maken.

– Een prima financiële vergoeding en een freelance contract met veel vrijheid om zelf tijd en werkzaamheden in te delen.

– Een fijne werkplek op de bovenste verdieping van de Stadsschouwburg Amsterdam.


Contactpersoon

Wil je solliciteren of meer informatie, neem dan contact op met Rosanna Duttenhofer, zakelijk leider van Urban Myth op telefoonnummer 06-52473468 of via e-mail: zakelijk@urbanmyth.nl